Решение на общинската избирателна комисия

община Каварна

област Добрич

за избиране на кмет на кметство Раковски

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Раковски, община Каварна, област Добрич на първи тур Пламен Василев Жиков, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", получил 108 действителни гласове.