Решение на общинската избирателна комисия

община Добричка

област Добрич

за избиране на кмет на кметство Фелдфебел Дянково

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Фелдфебел Дянково, община Добричка, област Добрич на първи тур Берол Ахмед Али, издигнат от ПП "ДПС - Движение за права и свободи", получил 324 действителни гласове.