Решение на общинската избирателна комисия

община Добричка

област Добрич

за избиране на кмет на кметство Стефан Караджа

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Стефан Караджа, община Добричка, област Добрич на първи тур Калинка Георгиева Райчева, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, получил 122 действителни гласове.