Решение на общинската избирателна комисия

община Добричка

област Добрич

за избиране на кмет на кметство Полковник Минково

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Полковник Минково, община Добричка, област Добрич на първи тур Йордан Марков Стоев, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, получил 85 действителни гласове.