Решение на общинската избирателна комисия

община Добричка

област Добрич

за избиране на кмет на кметство Методиево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Методиево, община Добричка, област Добрич на първи тур Върбан Атанасов Върбанов, издигнат от Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, СДС и ДСБ", получил 105 действителни гласове.