Решение на общинската избирателна комисия

община Добричка

област Добрич

за избиране на кмет на кметство Ломница

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Ломница, община Добричка, област Добрич на първи тур Гюлер Анисова Юнусова, издигнат от ПП "ДПС - Движение за права и свободи", получил 99 действителни гласове.