Решение на общинската избирателна комисия

община Добричка

област Добрич

за избиране на кмет на кметство Котленци

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Котленци, община Добричка, област Добрич на първи тур Пламен Иванов Станчев, издигнат от ПП "ГЕРБ", получил 90 действителни гласове.