Решение на общинската избирателна комисия

община Генерал Тошево

област Добрич

за избиране на кмет на кметство Красен

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Красен, община Генерал Тошево, област Добрич на първи тур Тошко Петков Тачев, издигнат от Коалиция "БСП,ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", получил 149 действителни гласове.