Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" 673 - 5.868 5 0.868 1 6=5+1
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 529 - 4.612 4 0.612 1 5=4+1
политическа партия
3 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 289 - 2.520 2 0.520 2=2+0
политическа партия
4 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 158 -            
политическа партия
5 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 7 -            
политическа партия
6 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 200 -            
политическа партия
7 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 104 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 18 -            
политическа партия
9 Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ" 27 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" 100 -            
политическа партия
11 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 167 -            
политическа партия
12 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 2 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 4 -            
политическа партия
14 Коалиция "КОАЛИЦИЯ ЗА ШАБЛА - АТАКА, ДСБ,ВМРО - БНД" 207 -            
коалиция на политически партии
15 Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" 11 -            
политическа партия
16 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 30 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 38 -            
политическа партия
18 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 24 -            
политическа партия
19 Коалиция "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - ДОБРУДЖА" 14 -            
коалиция на политически партии
20 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" 33 -            
политическа партия
21 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 40 -            
политическа партия
22 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 65 -            
политическа партия
23 Инициативен комитет
Даниел Епифаниев Похомов
210 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 2950
 2. Отношението 2950/13 е 226.923077 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 227 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" е равна на 1491.
 8. Квотата на Хеър е 1491/13 = 114.692307692.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" - с най-голям остатък 0.868 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.612 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.