Мандати за разпределяне: 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 ПП "ГЕРБ" 17055 - 22.987 22 0.987 1 23=22+1
политическа партия
2 ПП "АТАКА" 3807 - 5.131 5 0.131 5=5+0
политическа партия
3 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 3574 - 4.817 4 0.817 1 5=4+1
политическа партия
4 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" (ДПС) 1959 - 2.640 2 0.640 1 3=2+1
политическа партия
5 Коалиция "ОБЕДИНЕНА ДЕСНИЦА ЗА ГРАД ДОБРИЧ" 2044 - 2.755 2 0.755 1 3=2+1
коалиция на политически партии
6 Коалиция "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРУДЖА-ГОРД" 993 - 1.338 1 0.338 1=1+0
коалиция на политически партии
7 ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 988 - 1.332 1 0.332 1=1+0
политическа партия
8 ПП "НОВОТО ВРЕМЕ" 255 -            
политическа партия
9 ПП "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" (БДНИЕ) 201 -            
политическа партия
10 ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" 57 -            
политическа партия
11 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 243 -            
политическа партия
12 ПП "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 142 -            
политическа партия
13 ПП "БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ" (БРСП) 58 -            
политическа партия
14 ПП "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" 178 -            
политическа партия
15 ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 116 -            
политическа партия
16 Коалиция "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - ДОБРУДЖА" 319 -            
коалиция на политически партии
17 ПП "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 315 -            
политическа партия
18 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 253 -            
политическа партия
19 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" (ДРОМ) 40 -            
политическа партия
20 ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 420 -            
политическа партия
21 ПП "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 671 -            
политическа партия
22 Коалиция "ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ" 113 -            
коалиция на политически партии
23 ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 344 -            
политическа партия
24 ПП "РОМА" 49 -            
политическа партия
25 ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" 99 -            
политическа партия
26 ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 77 -            
политическа партия
27 ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" 105 -            
политическа партия
28 ПП "ДВИЖЕНИЕ "СВОБОДЕН ИЗБОР" 238 -            
политическа партия
29 ПП "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" 142 -            
политическа партия
30 ПП "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 144 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 34999
 2. Отношението 34999/41 е 853.634146 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 854 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 41 - 0 = 41 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 41 мандата имат политическите партии ПП "ГЕРБ", ПП "АТАКА", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" (ДПС), ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" и коалициите на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНА ДЕСНИЦА ЗА ГРАД ДОБРИЧ", Коалиция "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРУДЖА-ГОРД", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии ПП "ГЕРБ", ПП "АТАКА", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" (ДПС), ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" и коалициите на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНА ДЕСНИЦА ЗА ГРАД ДОБРИЧ", Коалиция "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРУДЖА-ГОРД" е равна на 30420.
 8. Квотата на Хеър е 30420/41 = 741.951219512.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии ПП "ГЕРБ", ПП "АТАКА", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" (ДПС), ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНА ДЕСНИЦА ЗА ГРАД ДОБРИЧ", Коалиция "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРУДЖА-ГОРД" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии ПП "ГЕРБ", ПП "АТАКА", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" (ДПС), ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" и коалициите на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНА ДЕСНИЦА ЗА ГРАД ДОБРИЧ", Коалиция "ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРУДЖА-ГОРД" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия ПП "ГЕРБ" - с най-голям остатък 0.987 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.817 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ОБЕДИНЕНА ДЕСНИЦА ЗА ГРАД ДОБРИЧ" - със следващия най-голям остатък 0.755 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" (ДПС) - със следващия най-голям остатък 0.640 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.