Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 4842 - 11.698 11 0.698 1 12=11+1
политическа партия
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 3112 - 7.519 7 0.519 7=7+0
политическа партия
3 Политическа партия "ГЕРБ" 738 - 1.783 1 0.783 1 2=1+1
политическа партия
4 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 49 -            
политическа партия
5 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 208 -            
политическа партия
6 Коалиция "АТАКА - ВМРО - БНД" 444 -            
коалиция на политически партии
7 Политическа партия "БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ" 26 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 43 -            
политическа партия
9 Коалиция "НДСВ - ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 332 -            
коалиция на политически партии
10 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 400 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 74 -            
политическа партия
12 Инициативен комитет
Стоян Михалев Стоянов
87 -            
независим кандидат
13 Инициативен комитет
Валентин Самуилов Гаврилов
149 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 10504
 2. Отношението 10504/21 е 500.190476 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 501 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" е равна на 8692.
 8. Квотата на Хеър е 8692/21 = 413.904761905.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - с най-голям остатък 0.783 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.698 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.