Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 1344 - 6.964 6 0.964 1 7=6+1
политическа партия
2 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ГЕРБ" 472 - 2.446 2 0.446 1 3=2+1
политическа партия
3 "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 421 - 2.181 2 0.181 2=2+0
политическа партия
4 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 272 - 1.409 1 0.409 1=1+0
политическа партия
5 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 52 -            
политическа партия
6 ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 33 -            
политическа партия
7 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 67 -            
политическа партия
8 "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 70 -            
политическа партия
9 ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ 114 -            
политическа партия
10 НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ" 10 -            
политическа партия
11 Коалиция "ВМРО-БНД - АТАКА" 98 -            
коалиция на политически партии
12 ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 20 -            
политическа партия
13 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 42 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 3015
 2. Отношението 3015/13 е 231.923077 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 232 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ГЕРБ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ГЕРБ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" е равна на 2509.
 8. Квотата на Хеър е 2509/13 = 193.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ГЕРБ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ГЕРБ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - с най-голям остатък 0.964 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.446 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.