Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1372 - 4.524 4 0.524 1 5=4+1
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 907 - 2.990 2 0.990 1 3=2+1
политическа партия
3 Политическа партия "РОМА" 629 - 2.074 2 0.074 2=2+0
политическа партия
4 Политическа партия "ЕВРОРОМА" 507 - 1.672 1 0.672 1 2=1+1
политическа партия
5 Политическа партия "АТАКА" 738 - 2.433 2 0.433 2=2+0
политическа партия
6 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 572 - 1.886 1 0.886 1 2=1+1
политическа партия
7 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 431 - 1.421 1 0.421 1=1+0
политическа партия
8 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 357 -            
политическа партия
9 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 169 -            
политическа партия
10 Коалиция "СДС И ССД" 180 -            
коалиция на политически партии
11 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 209 -            
политическа партия
12 Коалиция "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - ДОБРУДЖА" 45 -            
коалиция на политически партии
13 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН" 13 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 46 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" 129 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 51 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 119 -            
политическа партия
18 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)" 103 -            
политическа партия
19 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 32 -            
политическа партия
20 Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 268 -            
политическа партия
21 Инициативен комитет
Димитър Йорданов Стойчев
224 -            
независим кандидат
22 Инициативен комитет
Васил Костов Василев
151 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 7252
 2. Отношението 7252/17 е 426.588235 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 427 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "РОМА", Политическа партия "ЕВРОРОМА", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "РОМА", Политическа партия "ЕВРОРОМА", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" е равна на 5156.
 8. Квотата на Хеър е 5156/17 = 303.294117647.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "РОМА", Политическа партия "ЕВРОРОМА", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "РОМА", Политическа партия "ЕВРОРОМА", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - с най-голям остатък 0.990 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.886 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ЕВРОРОМА" - със следващия най-голям остатък 0.672 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.524 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.