Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 4998 - 9.350 9 0.350 9=9+0
политическа партия
2 ПП "ГЕРБ" 1995 - 3.732 3 0.732 1 4=3+1
политическа партия
3 ПП "ДПС - Движение за права и свободи" 2297 - 4.297 4 0.297 4=4+0
политическа партия
4 Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, СДС и ДСБ" 1042 - 1.949 1 0.949 1 2=1+1
коалиция на политически партии
5 Коалиция "Атака - БСД - ВМРО-БНД" 893 - 1.671 1 0.671 1 2=1+1
коалиция на политически партии
6 ПД "ЕВРОРОМА" 558 -            
политическа партия
7 ПП "Национално Движение Симеон Втори" 263 -            
политическа партия
8 "НОВОТО ВРЕМЕ" 26 -            
политическа партия
9 Българска работническо-селска партия 62 -            
политическа партия
10 ПП "РОМА" 222 -            
политическа партия
11 БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 86 -            
политическа партия
12 ПП "НОВА ЗОРА" 29 -            
политическа партия
13 "Обединение на българските националисти "Целокупна България" 25 -            
политическа партия
14 ПД "Социалдемократи" 258 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 12754
 2. Отношението 12754/21 е 607.333333 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 608 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическите партии БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП "ГЕРБ", ПП "ДПС - Движение за права и свободи" и коалициите на политически партии Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, СДС и ДСБ", Коалиция "Атака - БСД - ВМРО-БНД", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП "ГЕРБ", ПП "ДПС - Движение за права и свободи" и коалициите на политически партии Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, СДС и ДСБ", Коалиция "Атака - БСД - ВМРО-БНД" е равна на 11225.
 8. Квотата на Хеър е 11225/21 = 534.523809524.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП "ГЕРБ", ПП "ДПС - Движение за права и свободи" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, СДС и ДСБ", Коалиция "Атака - БСД - ВМРО-БНД" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП "ГЕРБ", ПП "ДПС - Движение за права и свободи" и коалициите на политически партии Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, СДС и ДСБ", Коалиция "Атака - БСД - ВМРО-БНД" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, СДС и ДСБ" - с най-голям остатък 0.949 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия ПП "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.732 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "Атака - БСД - ВМРО-БНД" - със следващия най-голям остатък 0.671 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.