Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 1518 - 4.916 4 0.916 1 5=4+1
политическа партия
2 "АТАКА" 803 - 2.601 2 0.601 1 3=2+1
политическа партия
3 "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 909 - 2.944 2 0.944 1 3=2+1
политическа партия
4 ПП "ГЕРБ" 1077 - 3.488 3 0.488 3=3+0
политическа партия
5 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 990 - 3.206 3 0.206 3=3+0
политическа партия
6 Коалиция "Обединени Социалдемократи за гр.Балчик" 540 - 1.749 1 0.749 1 2=1+1
коалиция на политически партии
7 Съюз на Демократичните Сили 647 - 2.095 2 0.095 2=2+0
политическа партия
8 Партия "Движение за социален хуманизъм" 94 -            
политическа партия
9 БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 193 -            
политическа партия
10 ЕВРОРОМА 316 -            
политическа партия
11 Коалиция ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - ДОБРУДЖА 95 -            
коалиция на политически партии
12 НОВОТО ВРЕМЕ 45 -            
политическа партия
13 Християн-социален съюз 68 -            
политическа партия
14 "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 150 -            
политическа партия
15 ПП "РОМА" 382 -            
политическа партия
16 партия "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" 45 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 162 -            
политическа партия
18 Обединение на българските националисти "Целокупна България" 27 -            
политическа партия
19 РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ - РЗС 62 -            
политическа партия
20 "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" 212 -            
политическа партия
21 ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ 170 -            
политическа партия
22 Земеделски народен съюз 85 -            
политическа партия
23 ВМРО - Българско Национално Движение 44 -            
политическа партия
24 "Национално движение Симеон Втори" 430 -            
политическа партия
25 Коалиция "Младите За Балчик" 379 -            
коалиция на политически партии
26 Инициативен комитет
Георги Стоянов Христов
78 -            
независим кандидат
27 Инициативен комитет
Христо Стоянов Христов
142 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 9663
 2. Отношението 9663/21 е 460.142857 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 461 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическите партии ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "АТАКА", "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", ПП "ГЕРБ", БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, Съюз на Демократичните Сили и коалицията на политически партии Коалиция "Обединени Социалдемократи за гр.Балчик", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "АТАКА", "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", ПП "ГЕРБ", БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, Съюз на Демократичните Сили и коалицията на политически партии Коалиция "Обединени Социалдемократи за гр.Балчик" е равна на 6484.
 8. Квотата на Хеър е 6484/21 = 308.761904762.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "АТАКА", "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", ПП "ГЕРБ", БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, Съюз на Демократичните Сили и коалицията на политически партии Коалиция "Обединени Социалдемократи за гр.Балчик" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "АТАКА", "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", ПП "ГЕРБ", БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, Съюз на Демократичните Сили и коалицията на политически партии Коалиция "Обединени Социалдемократи за гр.Балчик" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.944 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.916 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "Обединени Социалдемократи за гр.Балчик" - със следващия най-голям остатък 0.749 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия "АТАКА" - със следващия най-голям остатък 0.601 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.