Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Мизия

област Враца

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 314.846153846 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
2Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"4
8Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА"2
9Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ"4
10Политическа партия "ГЕРБ"1
15Политическа партия "АТАКА"2
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Иван Петков Даков
  2. Диана Ангелова Вичева
  3. Димитър Христов Дахлев
  4. Веселка Любенова Крачунова
  5. Юрий Цеков Ненов
  6. Валентин Иванов Мечев
  7. Виолин Иванов Крушовенски
  8. Николай Петков Нековски
  9. Лидия Костова Методиева
  10. Ирена Георгиева Милова
  11. Иво Георгиев Новев
  12. Васил Илиев Онцов
  13. Андрей Цветков Димитров