Решение на общинската избирателна комисия

община Роман

област Враца

за избиране на кмет на кметство С.Курново

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство С.Курново, община Роман, област Враца на първи тур Йордан Стоев Йорданов, издигнат от КОАЛИЦИЯ "ЕВРОПА", получил 87 действителни гласове.