Решение на общинската избирателна комисия

община Мездра

област Враца

за избиране на кмет на кметство Типченица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Типченица, община Мездра, област Враца на първи тур Божидар Пенчов Големанов, издигнат от Коалиция "Движение за община Мездра", получил 161 действителни гласове.