Решение на общинската избирателна комисия

община Мездра

област Враца

за избиране на кмет на кметство Лютиброд

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Лютиброд, община Мездра, област Враца на първи тур Иван Коцев Коцев, издигнат от ИК Иван Коцев Коцев, получил 224 действителни гласове.