Решение на общинската избирателна комисия

община Мездра

област Враца

за избиране на кмет на кметство Крапец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Крапец, община Мездра, област Враца на първи тур Ангел Горанов Горанов, издигнат от ИК Ангел Горанов Горанов, получил 150 действителни гласове.