Решение на общинската избирателна комисия

община Мездра

област Враца

за избиране на кмет на кметство Боденец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца на първи тур Емил Митов Иванчев, издигнат от Коалиция "Движение за община Мездра", получил 254 действителни гласове.