Решение на общинската избирателна комисия

община Бяла Слатина

област Враца

за избиране на кмет на кметство Тлачене

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Тлачене, община Бяла Слатина, област Враца на първи тур Цветан Йончев Христов, издигнат от Коалиция "ЗА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА", получил 149 действителни гласове.