Решение на общинската избирателна комисия

община Бяла Слатина

област Враца

за избиране на кмет на кметство Буковец

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Буковец, община Бяла Слатина, област Враца на първи тур Николай Божков Цеков, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 125 действителни гласове.