Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 602 - 5.335 5 0.335 5=5+0
политическа партия
2 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 273 - 2.419 2 0.419 1 3=2+1
политическа партия
3 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 333 - 2.951 2 0.951 1 3=2+1
политическа партия
4 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 259 - 2.295 2 0.295 2=2+0
политическа партия
5 Коалиция - ПП "РОМА" и ПП "ДПС" 228 -            
коалиция на политически партии
6 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 218 -            
политическа партия
7 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 115 -            
политическа партия
8 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 51 -            
политическа партия
9 Коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ХАЙРЕДИН" 52 -            
коалиция на политически партии
10 Политическа партия "ГЕРБ" 197 -            
политическа партия
11 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 35 -            
политическа партия
12 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 76 -            
политическа партия
13 Политическа партия "АТАКА" 104 -            
политическа партия
14 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 147 -            
политическа партия
15 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 220 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 193 -            
политическа партия
17 ИК ДИМИТЪР КРУМОВ АСЕНОВ
Димитър Крумов Асенов
93 -            
независим кандидат
18 Инициативен Комитет
Цветко Петков Барашки
57 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 3253
 2. Отношението 3253/13 е 250.230769 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 251 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" е равна на 1467.
 8. Квотата на Хеър е 1467/13 = 112.846153846.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" - с най-голям остатък 0.951 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" - със следващия най-голям остатък 0.419 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.