Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1020 - 4.055 4 0.055 4=4+0
политическа партия
2 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 1078 - 4.286 4 0.286 4=4+0
политическа партия
3 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" 353 - 1.403 1 0.403 1 2=1+1
политическа партия
4 Политическа партия "АТАКА" 480 - 1.908 1 0.908 1 2=1+1
политическа партия
5 Политическа партия "ГЕРБ" 339 - 1.348 1 0.348 1=1+0
политическа партия
6 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 69 -            
политическа партия
7 Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 165 -            
политическа партия
8 Политическа партия "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" 92 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 48 -            
политическа партия
10 Коалиция "СДС","ВМРО" и "ЗНС" 157 -            
коалиция на политически партии
11 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 37 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 58 -            
политическа партия
13 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 25 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 113 -            
политическа партия
15 ИК Анатоли Димитров Дахлев
Анатоли Димитров Дахлев
59 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 4093
 2. Отношението 4093/13 е 314.846154 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 315 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ГЕРБ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ГЕРБ" е равна на 3270.
 8. Квотата на Хеър е 3270/13 = 251.538461538.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ГЕРБ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ГЕРБ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - с най-голям остатък 0.908 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" - със следващия най-голям остатък 0.403 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.