Решение на общинската избирателна комисия

община Велико Търново

област Велико Търново

за избиране на кмет на кметство Пчелище

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Пчелище, община Велико Търново, област Велико Търново на първи тур Гица Костадинова Лазарова, издигнат от ИК за ГИЦА КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА, получил 235 действителни гласове.