Решение на общинската избирателна комисия

община Велико Търново

област Велико Търново

за избиране на кмет на кметство Дичин

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Дичин, община Велико Търново, област Велико Търново на първи тур Мария Борисова Попова, издигнат от ИК за МАРИЯ БОРИСОВА ПОПОВА, получил 135 действителни гласове.