Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Приморско

област Бургас

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 297.153846154 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
1Коалиция за общински съветници:
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП), "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"
4
9Политическа партия "АТАКА"2
12Политическа партия "ГЕРБ"2
14Коалиция ВМРО-БНД-БЗНС:
"ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
2
15Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Димитър Гихоров Димитров
  2. Златина Петрова Тюлиева
  3. Маргарита Николова Серафимова
  4. Атанас Стоянов Петров
  5. Пламен Иванов Георгиев
  6. Дончо Живков Гунчев
  7. Георги Иванов Георгиев
  8. Надя Петкова Диханова
  9. Тодор Илиев Илиев
  10. Хюсеин Хасан Али
  11. Лиляна Стоянова Димова
  12. Пенко Димитров Калудов
  13. Дамян Димитров Петков