Решение на общинската избирателна комисия

за избиране на общински съветници

община Айтос

област Бургас

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101, ал. 1 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от ротоколите на СИК

РЕШИ:

 1. Общинската избирателна квота е 498.379310345 гласове
 2. Избрани за общински съветници независими кандидати:
 3. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:
№ в бюлетината Наименование на партията или коалицията брой мандати
1Политическа партия "АТАКА"1
4Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"12
5Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"2
7Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА"2
12Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"6
14НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА АЙТОС:
"НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ"
1
17Политическа партия "ГЕРБ"5
 1. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:
  Имена на общинските съветници
  1. Радко Пенчев Радев
  2. Севим Исмаил Али
  3. Мехмед Адем Хаджимехмед
  4. Юзджан Фаик Юмер
  5. Метин Мустафов Мюмюнов
  6. Ереджеб Аптали Ахмед
  7. Кязим Исмаил Хамид
  8. Зейджан Мюмюн Али
  9. Ружди Хасан Ахмед
  10. Байчо Митев Байчев
  11. Салибрям Салим Иляз
  12. Мехмед Хикмет Иляз
  13. Халиме Ахмед Хаджибекир
  14. Ивелин Йорданов Йорданов
  15. Красимир Пенев Костов
  16. Осман Расим Халил
  17. Христо Радев Стаматов
  18. Панайот Костов Которов
  19. Андрей Иванов Андреев
  20. Георги Кънчев Михов
  21. Павлета Паунова Пантелеева
  22. Галина Стойчева Петрова
  23. Светлана Янакиева Вълева
  24. Рамадан Бехчет Нуретин
  25. Красимир Недков Енчев
  26. Даниел Андонов Орлов
  27. Иван Николаев Новков
  28. Тотко Петров Щерионов
  29. Кирил Петров Кирилов