Решение на общинската избирателна комисия

община Созопол

област Бургас

за избиране на кмет на кметство Атия

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Атия, община Созопол, област Бургас на първи тур Ренета Атанасова Стоева, издигнат от Коалиция "ФАР", получил 343 действителни гласове.