Решение на общинската избирателна комисия

община Руен

област Бургас

за избиране на кмет на кметство Сини Рид

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Сини Рид, община Руен, област Бургас на първи тур Сабри Илияз Хасан, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 247 действителни гласове.