Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Коалиция за общински съветници 812 - 3.814 3 0.814 1 4=3+1
коалиция на политически партии
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 676 - 3.175 3 0.175 3=3+0
политическа партия
3 Политическа партия "АТАКА" 363 - 1.705 1 0.705 1 2=1+1
политическа партия
4 Политическа партия "ГЕРБ" 450 - 2.113 2 0.113 2=2+0
политическа партия
5 Коалиция ВМРО-БНД-БЗНС 467 - 2.193 2 0.193 2=2+0
коалиция на политически партии
6 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 264 -            
политическа партия
7 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 27 -            
политическа партия
8 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 73 -            
политическа партия
9 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 268 -            
политическа партия
10 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 51 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 86 -            
политическа партия
12 Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" 99 -            
политическа партия
13 Инициативен комитет
Катя Койчева Вълчева
200 -            
независим кандидат
14 Инициативен комитет
Вълчо Тодоров Вълчев
27 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 3863
 2. Отношението 3863/13 е 297.153846 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 298 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция за общински съветници, Коалиция ВМРО-БНД-БЗНС, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция за общински съветници, Коалиция ВМРО-БНД-БЗНС е равна на 2768.
 8. Квотата на Хеър е 2768/13 = 212.923076923.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ГЕРБ" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция за общински съветници, Коалиция ВМРО-БНД-БЗНС се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "ГЕРБ" и коалициите на политически партии Коалиция за общински съветници, Коалиция ВМРО-БНД-БЗНС получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция за общински съветници - с най-голям остатък 0.814 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - със следващия най-голям остатък 0.705 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.