Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 2383 - 8.690 8 0.690 1 9=8+1
политическа партия
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1476 - 5.382 5 0.382 5=5+0
политическа партия
3 Коалиция"Заедно за Сунгурларе" 803 - 2.928 2 0.928 1 3=2+1
коалиция на политически партии
4 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 30 -            
политическа партия
5 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 70 -            
политическа партия
6 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 168 -            
политическа партия
7 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 70 -            
политическа партия
8 Политическа партия "АТАКА" 323 -            
политическа партия
9 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 85 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ГЕРБ" 173 -            
политическа партия
11 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 212 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 195 -            
политическа партия
13 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 105 -            
политическа партия
14 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 149 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" 61 -            
политическа партия
16 Инициативен комитет
Иван Георгиев Димитров
259 -            
независим кандидат
17 Инициативен комитет
Асен Мирчев Михалев
94 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 6656
 2. Отношението 6656/17 е 391.529412 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 392 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии Коалиция"Заедно за Сунгурларе", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии Коалиция"Заедно за Сунгурларе" е равна на 4662.
 8. Квотата на Хеър е 4662/17 = 274.235294118.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии Коалиция"Заедно за Сунгурларе" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии Коалиция"Заедно за Сунгурларе" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция"Заедно за Сунгурларе" - с най-голям остатък 0.928 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.690 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.