Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Коалиция "ФАР" 1980 - 4.565 4 0.565 1 5=4+1
коалиция на политически партии
2 Коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СОЗОПОЛ" 1466 - 3.380 3 0.380 3=3+0
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1008 - 2.324 2 0.324 2=2+0
политическа партия
4 Политическа партия "ГЕРБ" 657 - 1.515 1 0.515 1 2=1+1
политическа партия
5 Коалиция "СЕЛОТО" 724 - 1.669 1 0.669 1 2=1+1
коалиция на политически партии
6 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 496 - 1.143 1 0.143 1=1+0
политическа партия
7 Политическа партия "АТАКА" 531 - 1.224 1 0.224 1=1+0
политическа партия
8 Коалиция "ПРОМЯНА" 512 - 1.180 1 0.180 1=1+0
коалиция на политически партии
9 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 147 -            
политическа партия
10 Политическа партия "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" 112 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" 57 -            
политическа партия
12 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 16 -            
политическа партия
13 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНО АГРАРНА ПАРТИЯ" 21 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 31 -            
политическа партия
15 Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" 411 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 31 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 8200
 2. Отношението 8200/17 е 482.352941 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 483 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Коалиция "ФАР", Коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СОЗОПОЛ", Коалиция "СЕЛОТО", Коалиция "ПРОМЯНА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Коалиция "ФАР", Коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СОЗОПОЛ", Коалиция "СЕЛОТО", Коалиция "ПРОМЯНА" е равна на 7374.
 8. Квотата на Хеър е 7374/17 = 433.764705882.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция "ФАР", Коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СОЗОПОЛ", Коалиция "СЕЛОТО", Коалиция "ПРОМЯНА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Коалиция "ФАР", Коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СОЗОПОЛ", Коалиция "СЕЛОТО", Коалиция "ПРОМЯНА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "СЕЛОТО" - с най-голям остатък 0.669 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ФАР" - със следващия най-голям остатък 0.565 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.515 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.