Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Коалиция"МЕСТНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗЦВЕТ И ЕДИНСТВО-МОРЕ" 2343 - 5.418 5 0.418 5=5+0
коалиция на политически партии
2 Коалиция"ПОБЕДА" 1082 - 2.502 2 0.502 1 3=2+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "ДЕЛА" 1100 - 2.544 2 0.544 1 3=2+1
политическа партия
4 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 859 - 1.986 1 0.986 1 2=1+1
политическа партия
5 Политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ" 1064 - 2.461 2 0.461 2=2+0
политическа партия
6 Коалиция"ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НЕСЕБЪР" 1063 - 2.458 2 0.458 2=2+0
коалиция на политически партии
7 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 757 - 1.751 1 0.751 1 2=1+1
политическа партия
8 Политическа партия "АТАКА" 813 - 1.880 1 0.880 1 2=1+1
политическа партия
9 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 441 -            
политическа партия
10 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 36 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 295 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ГЕРБ" 451 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 11 -            
политическа партия
14 Гражданска Коалиция "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА НЕСЕБЪР" 392 -            
коалиция на политически партии
15 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 68 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 536 -            
политическа партия
17 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 187 -            
политическа партия
18 Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 48 -            
политическа партия
19 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНО АГРАРНА ПАРТИЯ" 73 -            
политическа партия
20 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" 276 -            
политическа партия
21 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 144 -            
политическа партия
22 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 200 -            
политическа партия
23 Инициатевен комитет
Иван Томов Кръстев
153 -            
независим кандидат
24 Инициативен комитет
Емил Митев Пергелов
144 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 12536
 2. Отношението 12536/21 е 596.952381 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 597 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДЕЛА", Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", Политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Коалиция"МЕСТНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗЦВЕТ И ЕДИНСТВО-МОРЕ", Коалиция"ПОБЕДА", Коалиция"ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НЕСЕБЪР", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДЕЛА", Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", Политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Коалиция"МЕСТНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗЦВЕТ И ЕДИНСТВО-МОРЕ", Коалиция"ПОБЕДА", Коалиция"ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НЕСЕБЪР" е равна на 9081.
 8. Квотата на Хеър е 9081/21 = 432.428571429.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДЕЛА", Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", Политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "АТАКА" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция"МЕСТНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗЦВЕТ И ЕДИНСТВО-МОРЕ", Коалиция"ПОБЕДА", Коалиция"ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НЕСЕБЪР" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДЕЛА", Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", Политическа партия "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Коалиция"МЕСТНО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗЦВЕТ И ЕДИНСТВО-МОРЕ", Коалиция"ПОБЕДА", Коалиция"ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НЕСЕБЪР" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 5 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" - с най-голям остатък 0.986 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - със следващия най-голям остатък 0.880 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - със следващия най-голям остатък 0.751 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДЕЛА" - със следващия най-голям остатък 0.544 (колона 7 от таблицата).
 17. Петият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция"ПОБЕДА" - със следващия най-голям остатък 0.502 (колона 7 от таблицата).
 18. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.