Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 1134 - 7.866 7 0.866 1 8=7+1
политическа партия
2 КОАЛИЦИЯ НОВА АЛТЕРНАТИВА СДС,ДСБ И ГЕРГЬОВДЕН 596 - 4.134 4 0.134 4=4+0
коалиция на политически партии
3 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Димитър Михаилов Чернев
491 1           1
независим кандидат
4 Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" 301 -            
политическа партия
5 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 59 -            
политическа партия
6 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 305 -            
политическа партия
7 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 72 -            
политическа партия
8 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 179 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 298 -            
политическа партия
10 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) 30 -            
политическа партия
11 КОАЛИЦИЯ НАПРЕД ЦАРЕВО 58 -            
коалиция на политически партии
12 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 35 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ГЕРБ" 280 -            
политическа партия
14 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 28 -            
политическа партия
15 Политическа партия "АТАКА" 120 -            
политическа партия
16 КОАЛИЦИЯ РОДЕН КРАЙ 200 -            
коалиция на политически партии
17 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 405 -            
политическа партия
18 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Иван Киров Йовнов
262 -            
независим кандидат
19 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Веселин Георгиев Попов
65 -            
независим кандидат
20 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Михаил Тодоров Влахов
208 -            
независим кандидат
21 ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
Васил Георгиев Стоянов
225 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 5351
 2. Отношението 5351/13 е 411.615385 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 412 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
  Димитър Михаилов Чернев (491) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (412). Сумата на действителните гласове за независимите кандидати ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
  Иван Киров Йовнов (262) и ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
  Веселин Георгиев Попов (65) и ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
  Михаил Тодоров Влахов (208) и ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
  Васил Георгиев Стоянов (225) е съответно по-малка от общинската избирателна квота (412). Затова ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
  Димитър Михаилов Чернев се считат за избрани (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 1 = 12 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 12 мандата имат политическата партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии КОАЛИЦИЯ НОВА АЛТЕРНАТИВА СДС,ДСБ И ГЕРГЬОВДЕН, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическата партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии КОАЛИЦИЯ НОВА АЛТЕРНАТИВА СДС,ДСБ И ГЕРГЬОВДЕН е равна на 1730.
 8. Квотата на Хеър е 1730/12 = 144.166666667.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на политическата партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии КОАЛИЦИЯ НОВА АЛТЕРНАТИВА СДС,ДСБ И ГЕРГЬОВДЕН се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическата партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и коалицията на политически партии КОАЛИЦИЯ НОВА АЛТЕРНАТИВА СДС,ДСБ И ГЕРГЬОВДЕН получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Неразпределеният мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - с най-голям остатък 0.866 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.