Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Коалиция БСП, ЗС Ал.Стамболийски, ПП Рома, ДСХ 2220 - 8.264 8 0.264 8=8+0
коалиция на политически партии
2 Коалиция "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО" 1236 - 4.601 4 0.601 1 5=4+1
коалиция на политически партии
3 Политическа партия "ГЕРБ" 747 - 2.781 2 0.781 1 3=2+1
политическа партия
4 Политическа партия "АТАКА" 364 - 1.355 1 0.355 1=1+0
политическа партия
5 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 53 -            
политическа партия
6 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 49 -            
политическа партия
7 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 105 -            
политическа партия
8 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 32 -            
политическа партия
9 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 77 -            
политическа партия
10 Инициативен комитет
Тодор Христов Кунчев
217 -            
независим кандидат
11 Инициативен комитет
Живко Петров Петров
222 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 5322
 2. Отношението 5322/17 е 313.058824 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 314 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Коалиция БСП, ЗС Ал.Стамболийски, ПП Рома, ДСХ, Коалиция "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Коалиция БСП, ЗС Ал.Стамболийски, ПП Рома, ДСХ, Коалиция "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО" е равна на 4567.
 8. Квотата на Хеър е 4567/17 = 268.647058824.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА" и всяка от коалициите на политически партии Коалиция БСП, ЗС Ал.Стамболийски, ПП Рома, ДСХ, Коалиция "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА" и коалициите на политически партии Коалиция БСП, ЗС Ал.Стамболийски, ПП Рома, ДСХ, Коалиция "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - с най-голям остатък 0.781 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава коалиция на политически партии Коалиция "ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАМЕНО" - със следващия най-голям остатък 0.601 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.