Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 2353 - 9.405 9 0.405 9=9+0
политическа партия
2 Политическа партия "ГЕРБ" 1168 - 4.669 4 0.669 1 5=4+1
политическа партия
3 Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" 732 - 2.926 2 0.926 1 3=2+1
политическа партия
4 Коалиция "МОСТ" Моята Община Средец и Ти 253 -            
коалиция на политически партии
5 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" 305 -            
политическа партия
6 Коалиция "ВЪЗРАЖДАНЕ" 142 -            
коалиция на политически партии
7 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 152 -            
политическа партия
8 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 42 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 158 -            
политическа партия
10 Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" 130 -            
политическа партия
11 Политическа партия "АТАКА" 240 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 108 -            
политическа партия
13 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 207 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 234 -            
политическа партия
15 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 265 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 154 -            
политическа партия
17 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 180 -            
политическа партия
18 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 160 -            
политическа партия
19 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 193 -            
политическа партия
20 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 247 -            
политическа партия
 1. Сумата на действителните гласове е 7423
 2. Отношението 7423/17 е 436.647059 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 437 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" е равна на 4253.
 8. Квотата на Хеър е 4253/17 = 250.176470588.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" - с най-голям остатък 0.926 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.669 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.