Мандати за разпределяне: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ГЕРБ" 19615 - 14.522 14 0.522 14=14+0
политическа партия
2 Политическа партия "АТАКА" 17460 - 12.926 12 0.926 1 13=12+1
политическа партия
3 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 6306 - 4.669 4 0.669 1 5=4+1
политическа партия
4 Коалиция "ВАКЛИН СТОЙНОВСКИ ЗА БУРГАС" 6900 - 5.108 5 0.108 5=5+0
коалиция на политически партии
5 Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" 3837 - 2.841 2 0.841 1 3=2+1
политическа партия
6 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 4316 - 3.195 3 0.195 3=3+0
политическа партия
7 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ" 2328 - 1.723 1 0.723 1 2=1+1
политическа партия
8 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 2172 - 1.608 1 0.608 1 2=1+1
политическа партия
9 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 2378 - 1.761 1 0.761 1 2=1+1
политическа партия
10 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН" 1778 - 1.316 1 0.316 1=1+0
политическа партия
11 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 1798 - 1.331 1 0.331 1=1+0
политическа партия
12 Политическа партия "СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА" 98 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 1366 -            
политическа партия
14 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 148 -            
политическа партия
15 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" 153 -            
политическа партия
16 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 369 -            
политическа партия
17 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) 272 -            
политическа партия
18 Коалиция "НИЕ ИСКАМЕ ЕВРОПА ЗА БУРГАС" (БДСР-ХСС) 379 -            
коалиция на политически партии
19 Коалиция "РОДЕН КРАЙ" 403 -            
коалиция на политически партии
20 Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" 82 -            
политическа партия
21 Политическа партия "РОДИНА" 529 -            
политическа партия
22 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" 604 -            
политическа партия
23 Политическа партия "НОВА ЗОРА" 73 -            
политическа партия
24 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 1197 -            
политическа партия
25 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" 1328 -            
политическа партия
26 Политическа партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" 823 -            
политическа партия
27 Политическа партия "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" 58 -            
политическа партия
28 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" 830 -            
политическа партия
29 Коалиция "БУРГАС" 75 -            
коалиция на политически партии
30 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 154 -            
политическа партия
31 Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 104 -            
политическа партия
32 Коалиция "БУРГАСКИ ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ" 762 -            
коалиция на политически партии
33 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 879 -            
политическа партия
34 Коалиция "ВЪЗРАЖДАНЕ" 1147 -            
коалиция на политически партии
35 Политическа партия "ЛИБЕРАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ "ЛИДЕР" 1236 -            
политическа партия
36 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 126 -            
политическа партия
37 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 1113 -            
политическа партия
38 Политическа партия "ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ" 115 -            
политическа партия
39 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 17 -            
политическа партия
40 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 1225 -            
политическа партия
41 Политическа партия "ГРАЖДАНСКИ СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" 605 -            
политическа партия
42 Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 227 -            
политическа партия
43 Политическа партия "ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС" 919 -            
политическа партия
44 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 431 -            
политическа партия
45 Политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА" 290 -            
политическа партия
46 Политическа партия "ХРИСТИЯН ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ" 691 -            
политическа партия
47 Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 412 -            
политическа партия
48 Инициативен комитет
Никола Димитров Гинов
252 -            
независим кандидат
49 Инициативен комитет
Антон Боянов Коджабашев
205 -            
независим кандидат
50 Инициативен комитет
Тома Стоянов Гънев
608 -            
независим кандидат
51 Инициативен комитет
Николай Великов Пирев
523 -            
независим кандидат
52 Инициативен комитет
Ивелин Симеонов Кичуков
209 -            
независим кандидат
53 Инициативен комитет
Петър Стойчев Баев
92 -            
независим кандидат
54 Инициативен комитет
Пламен Кирилов Киряков
440 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 90457
 2. Отношението 90457/51 е 1773.666667 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 1774 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 51 - 0 = 51 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 51 мандата имат политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП), Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" и коалицията на политически партии Коалиция "ВАКЛИН СТОЙНОВСКИ ЗА БУРГАС", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП), Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" и коалицията на политически партии Коалиция "ВАКЛИН СТОЙНОВСКИ ЗА БУРГАС" е равна на 68888.
 8. Квотата на Хеър е 68888/51 = 1350.74509804.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП), Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" и коалицията на политически партии Коалиция "ВАКЛИН СТОЙНОВСКИ ЗА БУРГАС" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "АТАКА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП), Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" и коалицията на политически партии Коалиция "ВАКЛИН СТОЙНОВСКИ ЗА БУРГАС" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 6 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "АТАКА" - с най-голям остатък 0.926 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА" - със следващия най-голям остатък 0.841 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" - със следващия най-голям остатък 0.761 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ" - със следващия най-голям остатък 0.723 (колона 7 от таблицата).
 17. Петият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - със следващия най-голям остатък 0.669 (колона 7 от таблицата).
 18. Шестият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - със следващия най-голям остатък 0.608 (колона 7 от таблицата).
 19. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.