Мандати за разпределяне: 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7 Общо мандати
1 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 4986 - 12.142 12 0.142 12=12+0
политическа партия
2 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 2474 - 6.025 6 0.025 6=6+0
политическа партия
3 Политическа партия "ГЕРБ" 1940 - 4.724 4 0.724 1 5=4+1
политическа партия
4 Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 690 - 1.680 1 0.680 1 2=1+1
политическа партия
5 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" 809 - 1.970 1 0.970 1 2=1+1
политическа партия
6 Политическа партия "АТАКА" 509 - 1.239 1 0.239 1=1+0
политическа партия
7 НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА АЙТОС 501 - 1.220 1 0.220 1=1+0
коалиция на политически партии
8 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСДП) 86 -            
политическа партия
9 Политическа партия "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 126 -            
политическа партия
10 Политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ" 161 -            
политическа партия
11 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН" 106 -            
политическа партия
12 Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" 42 -            
политическа партия
13 Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" 35 -            
политическа партия
14 Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" 12 -            
политическа партия
15 КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА АЙТОС" 416 -            
коалиция на политически партии
16 Политическа партия "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" 69 -            
политическа партия
17 Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" 280 -            
политическа партия
18 Политическа партия "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" 115 -            
политическа партия
19 Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" 362 -            
политическа партия
20 Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" 10 -            
политическа партия
21 Политическа партия "ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ "ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ" 40 -            
политическа партия
22 Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" 84 -            
политическа партия
23 Политическа партия "НОВА ЗОРА" 100 -            
политическа партия
24 Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" 178 -            
политическа партия
25 Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" 136 -            
политическа партия
26 Инициативен комитет за издигане на Валентина Петро
Валентина Петрова Василева
186 -            
независим кандидат
 1. Сумата на действителните гласове е 14453
 2. Отношението 14453/29 е 498.379310 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 499 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 29 - 0 = 29 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 29 мандата имат политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", Политическа партия "АТАКА" и коалицията на политически партии НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА АЙТОС, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", Политическа партия "АТАКА" и коалицията на политически партии НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА АЙТОС е равна на 11909.
 8. Квотата на Хеър е 11909/29 = 410.655172414.
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка от политическите партии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", Политическа партия "АТАКА" и коалицията на политически партии НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА АЙТОС се разделят на квотата на Хеър.
 10. Политическите артии Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", Политическа партия "ГЕРБ", Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА", Политическа партия "АТАКА" и коалицията на политически партии НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА АЙТОС получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" - с най-голям остатък 0.970 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "ГЕРБ" - със следващия най-голям остатък 0.724 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава политическа партия Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" - със следващия най-голям остатък 0.680 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.