Решение на общинската избирателна комисия

община Белица

област Благоевград

за избиране на кмет на община Белица

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Белица, област Благоевград на първи тур Ибрахим Али Палев, издигнат от Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", получил 2957 действителни гласове.