Решение на общинската избирателна комисия

община Банско

област Благоевград

за избиране на кмет на община Банско

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на община Банско, област Благоевград на първи тур Александър Иванов Краваров, издигнат от Коалиция "ВМРО-ГЕРБ", получил 3776 действителни гласове.