Решение на общинската избирателна комисия

община Хаджидимово

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Блатска

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград на първи тур Иляз Илиязов Ибишев, издигнат от Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", получил 214 действителни гласове.