Решение на общинската избирателна комисия

община Сандански

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Лиляново

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Лиляново, община Сандански, област Благоевград на първи тур Пандо Аспарухов Любенов, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 103 действителни гласове.