Решение на общинската избирателна комисия

община Петрич

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Михнево

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Михнево, община Петрич, област Благоевград на първи тур Живко Иванов Ласков, издигнат от Инициативен комитет, получил 556 действителни гласове.