Решение на общинската избирателна комисия

община Петрич

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Митино

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Митино, община Петрич, област Благоевград на първи тур Венцислав Андонов Георгиев, издигнат от Политическа партия "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", получил 138 действителни гласове.