Решение на общинската избирателна комисия

община Петрич

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Кулата

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Кулата, община Петрич, област Благоевград на първи тур Димитър Алексиев Манолев, издигнат от Инициативен комитет, получил 395 действителни гласове.