Решение на общинската избирателна комисия

община Петрич

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Коларово

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Коларово, община Петрич, област Благоевград на първи тур Димитър Бориславов Капитанов, издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", получил 632 действителни гласове.