Решение на общинската избирателна комисия

община Петрич

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Ключ

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Ключ, община Петрич, област Благоевград на първи тур Христо Костадинов Марков, издигнат от Политическа партия "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", получил 386 действителни гласове.