Решение на общинската избирателна комисия

община Петрич

област Благоевград

за избиране на кмет на кметство Гега

Общинската избирателна комисия на основание чл. 101 и чл. 102, ал. 4 от Закона за местните избори и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

Обявява за избран за кмет на кметство Гега, община Петрич, област Благоевград на първи тур Симеон Стефанов Китанов, издигнат от Коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ - НЕЗАВИСИМИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И РАДИКАЛИ", получил 119 действителни гласове.